Od 2013 roku doula na stażu Stowarzyszenia Doula w Polsce . Wspiera rodziców w okresie ciąży, w czasie porodu i po porodzie. Jest związana ze Środowiskiem Osób Niesłyszących i swoim wsparciem służy również niesłyszącym rodzicom. Szerzy informacje o rodzinie,  świadomym rodzicielstwie, oraz o roli douli  podczas zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

więcej informacji