Absolwentka Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego na Wydziale Rehabilitacji  Ruchowej, od 18 lat pracuje jako rehabilitantka. Od 2005 roku właścicielka Studio Zdrowia, gdzie prowadzi zajęcia dla kobiet w ciąży, po porodzie oraz dzieci i osób starszych. Prowadzi także zajęcia w szkole rodzenia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Współautorka  wielu artykułów publikowanych w „Twoim Dziecku”. Mama Dominiki, która jest inspiracją wielu pomysłów wdrażanych w Studio.

więcej informacji

 

 

Przeczytaj artykuł: Aktywność ruchowa w ciąży i po porodzie