Jest absolwentką Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie. Od 1989r pracowała w SP ZOZ w Świdniku na oddziałach: sala porodowa, położnictwo, patologia ciąży. W tym czasie doskonaliła swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Ukończyła specjalizację w zakresie opieki przed i okołoporodowej. Uzyskała tytuł licencjata położnictwa. W 1995 roku założyła i prowadzi nadal Szkołę Rodzenia w Świdniku, w której uczy trudnej sztuki rodzenia i rodzicielstwa. Prowadzi wszechstronną edukację w zakresie „Promocji zdrowia rodziny”.

 

Zobacz także: Szpital Żagiel Med w Lublinie