Pracownik naukowo-dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współzałożycielka Stowarzyszenia na rzecz Banku Mleka Kobiecego, obecnie Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Laureatka prestiżowej nagrody im. T.Sendzimira przyznanej przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej i popularnonaukowej na temat idei banku mleka kobiecego i bezpiecznego dzielenia się pokarmem. Ekspert w dziedzinie wdrażania procedur  banku mleka oraz postępowania z mlekiem matki przeznaczonym dla chorego dziecka, szczególnie wcześniaka. Koordynator banków mleka w Polsce z ramienia EMBA (ang. European Milk Banking Association).  Mama trójki dzieci.