Aktywna mama wykonująca zawód stomatologa. Jest twórcą pierwszej w Polsce praktyki stomatologicznej działającej w oparciu o komunikację bez przemocy (NVC) i rodzicielstwo bliskości. Współpracuje z portalem lodzkiemamy.pl pisząc dla nich artykuły o tematyce stomatologicznej. Jest partnerem akcji zdrowyprzedszkolak.org, była współorganizatorem pierwszego w Łodzi szkolenia dla kadry przedszkolnej. W swoim gabinecie organizuje spotkania z psychologami dziecięcymi (Agnieszką Stein), prowadzi wykłady dla rodziców dotyczące profilaktyki próchnicy u dzieci i dorosłych.

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2002-2004 realizowała Indywidualny Tok Studiów w zakresie stomatologii zachowawczej w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej przy Klinice Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii IS UM. W okresie studiów przynależała do PTSS (Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii) w Łodzi oraz do Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii UM w Łodzi. Po stażu podyplomowym w VI Szp. Klinicznym IS w Łodzi w 2005 zdała, jako pierwszy rocznik LDEP (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy) i w 2005 podjęłam studia doktoranckie w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii UM w Łodzi.

 

więcej informacji