Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Od 2006 roku jest kierownikiem Banku Komórek Macierzystych nOvum, który jest częścią przychodni leczenia niepłodności. W latach 2000-2004 pracowała w Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie zajmowała się współorganizacją programów profilaktycznych na terenie Polski. W tym samym okresie współpracowała z Fundacją Promocja Zdrowia oraz była koordynatorem administracyjnym współpracy z Norweskim Ministerstwem Zdrowia w sprawie realizacji programu „Polish-Norwegian Collaborative Project” oraz koordynatorem w Polsce programu „Salzburg Medical Seminars” Amerykańsko-Austriackiej Fundacji (AAF).