Lekarz medycyny, absolwent Łódzkiej Akademii Medycznej (obecnie  Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Przez 8 lat pracował w zawodzie lekarza w Szpitalu Dziecięcym – Oddział Chirurgii, Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Dziecięcej w Kielcach. Od 13 lat pracownik firmy Axellus, gdzie zajmuje się zagadnieniami medycznymi w firmie  Axellus oraz  współpracuje ze  środowiskiem medycznym  w kontekście rozwiązań prozdrowotnych,  profilaktycznych dla  pacjentów oraz  korzyści jakie przynosi ich stosowanie jej  w praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej .