Położna z 23-letnim stażem. Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym, uzyskując tytuł magistra na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Promocja Zdrowia. Początkowo pracowała w Klinice Ginekologiczno-Położniczej w Zabrzu. Od 1995 roku pracuje w oddziale Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Od kilkunastu lat pomaga przyszłym rodzicom aktywnie i twórczo przeżyć narodziny ich dziecka, prowadząc Szkołę Rodzenia LIDIA.