Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny (IBCLC), absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i studentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Od 2007 roku prowadzi w Poznaniu Poradnię Laktacyjną „Mleczna Droga”. Współpracuje w różnych projektach z Komitetem Ochrony Praw Dziecka i Fundacją Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci „0-5″. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Prywatnie mama Kuby i Bartka.