Położna, Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego. Od 32 lat pracuje jako położna w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w pododdziałach patologii ciąży i Sali porodowej. Od 9 lat jako oddziałowa Bloku Porodowego. Od 18 lat poza pracą w szpitalu zajmuje się przygotowaniem rodziców oczekujących dziecka do porodu i pełnienia ról rodzicielskich w szkole rodzenia. Pracę z rodzicami w szkole rodzenia rozpoczynała w Przyszpitalnej Szkole Rodzenia, którą współtworzyła. Przez ostatnie 13 lat prowadzi swoją własną Szkołę dla Rodziców Oczekujących Dziecka „Maleństwo” zapewniając pomoc rodzicom w przygotowaniu do porodu, opiekę podczas pobytu w szpitalu, a także w domu po powrocie mamy z dzieckiem ze szpitala ( o ile tego potrzebują).