Lekarz medycyny, specjalista neonatolog, absolwent Lubelskiej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Od 22 lat pracuje w zawodzie lekarza – pediatry – neonatologa w Szpitalu Powiatowym w Kraśniku, a od 2012 roku, na stanowisku kierownika oddziału neonatologicznego oraz dyrektora szpitala w Biłgoraju. W trakcie jego  pracy w Kraśniku, Szpital otrzymał tytuł „Przyjazny Dziecku”. Obecnie wdraża program „Szpital Przyjazny Dziecku” w Biłgoraju.Wiele lat był członkiem zespołu Szkoły Rodzenia w Kraśniku.

Zobacz także: Akademia MamaPyta.pl 9 maja 2013 w Biłgoraju