Portal powstał w 2007r. z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii. Utworzenie portalu było związane z planem Światowej Organizacji Zdrowia utworzenia sieci portali informujących o bezpieczeństwie szczepień (Vaccine Safety Network). Portal uzyskał akredytację i został dodany do listy stron internetowych polecanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Misją portalu jest przedstawianie wiarygodnej i niezależnej informacji dotyczącej szczepionek i szczepień. Wszystkie treści są ujęte w formie pytań i odpowiedzi i podzielone na rozdziały. Zamierzeniem redakcji jest przedstawienie aktualnej informacji o wszystkich szczepionkach zarejestrowanych w Polsce, jak również informacji ogólnych o szczepionkach jako preparatach leczniczych oraz sposobie organizacji szczepień. Portal Szczepienia.info ma na celu bezstronne informowanie zarówno o korzyściach płynących ze szczepień, jak również potencjalnym ryzyku związanym z przyjęciem poszczególnych preparatów. Przedstawiamy wyłącznie informacje poparte wiarygodnymi dowodami naukowymi.

Członkowie Zespołu Redakcyjnego są pracownikami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Ich praca nad portalem Szczepienia.info jest opłacana wyłącznie ze środków Instytutu. Eksperci przygotowujący poszczególne treści dla portalu nie otrzymują wynagrodzenia za ich przygotowanie. Do współpracy zapraszamy tylko osoby o uznanym autorytecie w środowisku medycznym i oczekujemy od nich niezależnych i bezstronnych informacji, popartych dowodami naukowymi. Wszystkie treści są dodatkowo weryfikowane przez członków Zespołu Redakcyjnego, który ponosi odpowiedzialność za rzetelność prezentowanych informacji.

http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php