Szkoła Rodzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

Miasto: Krosno
Telefon: 13 43 78 400
Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzone są w czwartek i piątek od godz. 16:30 przez położne zatrudnione w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. W programie szkoły przewidziane są wykłady dotyczące przebiegu ciąży, porodu i połogu; zajęcia omawiające naturalne karmienie, ćwiczenia praktyczne dotyczące opieki nad noworodkiem, jego kąpieli i pielęgnacji. Położne starają się nauczyć kobiety odpowiednich zachowań, sposobów oddychania i [...]