1352107643-9136029d045efc8d45b9187274663bb5

Szkoła Rodzenia im. św. Joanny Beretty Molli przy CWR Bonum

Miasto: Szczecin
Telefon: 692359179
Szkoła Rodzenia im. św. Joanny Beretty Molli działa w ramach Centrum Wspierania Rozwoju „Bonum” w Szczecinie. Ma ona służyć pomocą rodzicom oczekującym narodzin dziecka w przygotowaniu do świadomego i aktywnego porodu, podejmowania nowych ról i wyzwań związanych z rodzicielstwem. Zależy nam na wspomaganiu kształtowania i wzmacniania więzi osobowych w rodzinie opartych na szacunku i miłości [...]