1349555580-6d24075700282dd4f69e1ddf85848784
Nazwa: Beauty Mama
Ulica: Rokosowska 4
Miasto: Warszawa
Kod pocztowy: 02-348
Telefon: 606517379
WWW: bautymama.pl

Bezpłatna szkoła rodzenia akredytowana przy szpitalu św. Zofii w Warszawie. Refundowana przez miasto stołeczne Warszawa.
Druga placówka w Pruszkowie.
Oferujemy również wizytę domową położnej po porodzie, konsultacje laktacyjne, wypożyczalnię laktatorów oraz naukę masażu niemowląt i warsztaty dla rodziców.