1366557178-1bb87d41d15fe27b500a4bfcde01bb0e
Nazwa: „Studio Świadomych Narodzin”
Ulica: Czeremchowa 10
Miasto: Katowice
Kod pocztowy: 40-750
Telefon: 512 058 068
WWW: studionarodzin.pl

Za najważniejszy cel stawiam sobie staranne przygotowanie ciężarnej i jej partnera do urodzenia dziecka w harmonii z naturą, z pełnym zaangażowaniem sił, jakimi dysponuje organizm kobiety. Przygotowanie to będzie obejmowało poznanie porodu widzianego od strony kobiety rodzącej, usprawnienie ruchowe gwarantujące zachowanie dobrej kondycji oraz zapoznanie się z pielęgnacją noworodka, zasadami karmienia naturalnego i higieną w połogu.
Zasadą „Studia Świadomych Narodzin” jest przygotowanie ciężarnej do aktywnego porodu. Bardzo dużą wagę przywiązuję do ćwiczeń ruchowych, ale tak że do przygotowania psychologicznego.

 

Zobacz także: Katarzyna Żak, położna

Akademia MamaPyta.pl 25 kwietnia w Katowicach.