1362392220-c8f7360f46baebafdf0411d94c544001
Nazwa: Szkoła Rodzenia MIŚ KULECZKA
Ulica: ul. Piotrowicka 17
Miasto: Katowice
Kod pocztowy: 40-722
Telefon: 601 558953
WWW: www.miskuleczka.pl

Pierwsza w Polsce Coachingowa Szkoła Rodzenia MIŚ KULECZKA, w której połączono przygotowanie do porodu ze świadomym kształtowaniem rodziny. Połączenie wiedzy, doświadczeń i umiejętności interdyscyplinarnego zespołu umożliwiło stworzenie autorskiego programu wyjątkowych i niepowtarzalnych spotkań. Innowacyjność szkoły polega na stosowaniu niezwykle skutecznych sposobów rozwoju kompetencji rodzicielskich. Przybliżana jest rodzicom istota świadomego rodzicielstwa, a także dojrzałego związku. Wspieramy Was już w podjęciu świadomej decyzji o wspólnym porodzie, w zgodzie z własnymi potrzebami i wartościami. Dzięki temu rodzi się większa bliskość, większa akceptacja dla decyzji partnera, nabieracie większego zaufania do samych siebie w roli mamy i taty.

Jesteśmy przekonani o niezwykłej sile drzemiącej w kobiecie ciężarnej, a także w coraz śmielej wspierających przyszłych ojcach. Dzięki temu przekonaniu, a także dzięki własnym doświadczeniom z porodów, z odwagą i śmiałością stawiamy sobie za cel przygotowanie kobiety do porodu w harmonii z naturą. Przygotowujemy Was do aktywnego porodu, promujemy i dzielimy się własnymi doświadczeniami z karmienia piersią. Pielęgnacja, wychowywanie dzieciątka to już wieloletnia praktyka prywatna i zawodowa zarówno położnej, jak i trenera. To wszystko co robimy to dla nas pasja i radość, jaką czerpiemy z dzielenia się świadomym rodzicielstwem. Odczuwamy ogromne szczęście i wzruszenie, kiedy możemy Wam towarzyszyć w tych cudownych momentach, a potem wspierać w budowaniu równowagi między życiem zawodowym, a rodzinnym.