Nazwa: Szkoła Rodzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie
Ulica: ul. Korczyńska 57
Miasto: Krosno
Kod pocztowy: 38-400
Telefon: 13 43 78 400
WWW: www.krosno.med.pl/index.php?menu=sr

Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzone są w czwartek i piątek od godz. 16:30 przez położne zatrudnione w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. W programie szkoły przewidziane są wykłady dotyczące przebiegu ciąży, porodu i połogu; zajęcia omawiające naturalne karmienie, ćwiczenia praktyczne dotyczące opieki nad noworodkiem, jego kąpieli i pielęgnacji. Położne starają się nauczyć kobiety odpowiednich zachowań, sposobów oddychania i parcia, a także udzielają odpowiedzi na nurtujące pytania. Ostatnie zajęcia przeznaczone są na zwiedzanie sali porodów rodzinnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.