Nazwa: Szkoła Rodzenia Teresa Mroczkowska
Ulica: Wałowa 27
Miasto: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-858
Telefon: 692-425-454