Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT jest to potoczna nazwa ogólnodostępnej bazy podatników VAT. Utworzona została 1 września 2009r. w celu weryfikowania kontrahentów w szybszy i skuteczniejszy sposób. Firmy jednak mają wiele wątpliwości związanych z przygotowaniem się do nowych wymogów.

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania płatności tylko na rachunki bankowe znajdujące się na Białej liście podatników, w przeciwnym razie od 1 stycznia 2020 r. będą grozić im dotkliwe sankcje.

Biała lista podatników VAT umożliwia sprawdzenie firmom czy kontrahent jest podatnikiem VAT oraz potwierdzenie numeru rachunku bankowego. Zawiera informacja o podatnikach, którzy zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT.

Do tych informacji należą nazwa firmy oraz imię i nazwisko właściciela, adres stałego miejsca prowadzenia działalności lub adres zamieszkania, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej, imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub firmę wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej, daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenie z rejestru oraz przywrócenie zarejestrowania jako podatnika VAT, podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenie z rejestru oraz przywrócenie zarejestrowania jako podatnika VAT, numer identyfikacyjny podatnika, status podmiotu, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer REGON, czy numer rachunków rozliczeniowych.

Warto pamiętać, że wykaz zawiera również informacje na temat podmiotów, które nie zostały zarejestrowane lub, które zostały wykreślone z rejestru.

Najlepszym sposobem na przeszukiwanie listy podatników jest wprowadzenie numeru NIP, REGON oraz numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy oraz dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie.

Białą listę podatników VAT możemy znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG).

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here