pozew o rozwód

Z roku na rok coraz więcej par podejmuje decyzję o rozwodzie. Procedura rozwodowa jest bardzo skomplikowana, jednakże żeby ją rozpocząć, trzeba złożyć stosowny pozew, dlatego też mnóstwo osób zastanawia się, jak złożyć pozew o rozwód i jak przebiega procedura rozwodowa.

Jak napisać pozew o rozwód?

W postępowaniu rozwodowym istnieją dwie strony. Powodem jest małżonek jaki żąda rozwodu, pozwanym jest małżonek z jakim powód chce się rozwieść. Rozwód może być orzeczony w sytuacji kiedy wystąpił trwały oraz zupełny rozpad pożycia małżonków tj. kiedy nie ma żadnej szansy na naprawę kontaktów pomiędzy małżonkami.

Rozpad pożycia małżonków jest przyjęty za zupełny, gdy uległy rozerwaniu wszystkie więzy pomiędzy małżonkami: duchowe, fizyczne oraz finansowe. Taka sytuacja niejednokrotnie występuje, kiedy jedna osoba od dłuższego okresu mieszka z innym partnerem, z jakim ma wspólne plany życiowe oraz nie chce powracać do swojego małżonka.

Ustalenie odpowiedniego sądu – jak złożyć pozew o rozwód oraz gdzie złożyć pozew o rozwód?

W pozwie należy dokładnie określić Sąd do jakiego składamy pozew o rozwód. Sądem właściwym jest zawsze sąd okręgowy, w jakiego obszarze małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, gdy choć jedno z nich tam wciąż używa. Gdy małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania pozew należy złożyć do sądu okręgowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

jak złożyć pozew o rozwód

W sytuacji, kiedy nie można określić miejsca zamieszkania w wyżej określony sposób pozew wnosi się do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania powoda. Do odpowiedniego Sądu kierujemy pozew wraz z odpisem pozwu oraz z zbiorem wszystkich dokumentów.
Wniesienie pozwu rozwodowego wygląda w istocie tak samo, jak złożenie każdego innego pozwu albo wniosku do sądu.

Należy pamiętać, iż pozew rozwodowy należy wydrukować w trzech egzemplarzach. Wszelkie dokumenty załączone do pozwu (załączniki) także należy skserować tak, żeby mieć trzy zestawy dokumentów. Dlaczego właśnie po trzy egzemplarze? To oczywiste. Jeden egzemplarz pozwu rozwodowego wraz z jednym zestawem dokumentów oddany jest dla sądu, jaki będzie orzekał w sprawie o rozwód. Sąd na podstawie owego egzemplarza sporządza akta sprawy, do jakich będą trafiać dalsze pisma, dowody, protokoły z rozpraw, zapadłe w sprawie orzeczenia itp.

Drugi egzemplarz pozwu rozwodowego, wraz z drugim zestawem dokumentów, sąd przekazuje stronie pozwanej. Należałoby więc mieć na uwadze, iż przed rozprawą strona pozwana będzie miała okazję zaznajomienia się z przygotowanym przez nas pozwem, i również z załączonymi przez nas do pozwu dowodami (załącznikami). Trzeci egzemplarz pozwu wraz ze wszelkimi dokumentami zostawiamy dla siebie.

Nie należy ignorować owej reguły. Może być tak, iż na rozprawie sąd poprosi nas o wytłumaczenie konkretnych rzeczy określonych w pozwie albo doprecyzowania znaczenia pewnego dowodu. Wówczas należałoby mieć na sali sądowej przed sobą wszelkie materiały, aby bez nerwów oraz zbędnej zwłoki odpowiedzieć sądowi na wszelkie pytania.

Co więcej, może być tak, iż jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy sąd wezwie nas np. do powtórnego przesłania pewnego załącznika do pozwu. Może się okazać, iż zapomnieliśmy o pewnym dokumencie przygotowując odpis pozwu dla pozwanego. Gdy nie pozostawimy sobie nawet kser dokumentów nie będziemy mogli wykonać zobowiązania sądu, i to może powodować zwrotem pozwu rozwodowego oraz potrzebą wykonywania pełnej procedury od początku. Taka niedbałość może nas kosztować nawet parę miesięcy czasu przeznaczonego na korespondencję z sądem.

pióro

Załączniki – oryginały lub kserokopie

Warto odpis aktu małżeństwa i akty urodzenia wspólnych dzieci przedkładać dla sądu w oryginale, natomiast dla pozwanego oraz dla siebie pozostawiać kopię. Kolejne dokumenty (np. rachunki na potrzeby wykazania wysokości alimentów) przedstawiamy w kopii (dla sądu oraz dla pozwanego) zaś sobie pozostawiamy oryginały. Gdy sąd będzie miał na rozprawie obiekcje do prawdziwości kopii, na rozprawie okazujemy oryginały.

Pozew o rozwód można złożyć w sądzie za pośrednictwem poczty (właściwy zwyczaj mówi, aby pozew przesłać listem poleconym oraz dowód nadania dodać do trzeciego egzemplarza pozwu, jaki pozostawiamy dla siebie). Pozew można również złożyć na biurze podawczym Sądu Okręgowego.

W takim przypadku należy mieć ze sobą trzeci egzemplarz pozwu (albo przynajmniej jego pierwszą stronę), na którym w biurze podawczym otrzymamy tzw. prezentatę, więc pieczątkę uwierzytelniającą fakt złożenia pisma o pewnej treści w danej dacie (oraz godzinie) na biurze podawczym sądu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here